Meopta & Virtualization of 3D CAD environment | ORBIT

Meopta: How to make designers more efficient and save money

RYCHLÁ FAKTA VÝCHOZÍ STAV Konstruktéři optické techniky společnosti Meopta – optika pracovali před realizací projektu s 3D CAD systémem lokálně instalovaným na velmi výkonných pracovních stanicích. Při náročných výpočtech přesto docházelo k prodlevám, které vývojářům znemožňovaly pokračovat v práci (a malá část týmu tak musela využívat pracovní stanice dvě). Vedení společnosti se proto rozhodlo přistoupit k inovaci, která konstruktérům umožní…