Doosan Lentjes & CAD virtualization | ORBIT

Doosan Lentjes: How virtualization helped corporate expansion

ZASTARALÁ IT INFRASTRUKTURA A PLÁNY NA EXPANZI Doosan Lentjes Czech dodává elektrárnám a spalovnám sofistikované technologie pro fluidní spalování a čištění spalin. Projektuje je asi 40 konstruktérů pracujících na drahých workstationech, které přesto nezvládaly stále rostoucí nároky CAD aplikací (AutoCad, Inventor aj.). Koloběh nákupů výkonnějšího hardwearu nebral konce a ukusoval si neúnosně velkou část provozních nákladů. V Doosan Lentjes Czech současně…