Czech Insurance Company & Data Centre Relocation | ORBIT

Česká pojišt'ovna: How to move 1300 servers to Italy

RYCHLÁ FAKTA VÝCHOZÍ STAV Na počátku projektu stálo rozhodnutí skupiny Generali centralizovat IT infrastrukturu ze šesti zemí do datacentra v Itálii. IT tým České pojišťovny (dnes Generali Česká pojišťovna) tak potřeboval v krátkém čase analyzovat asi 1 150 aplikací, virtuální desktopy přibližně 14 000 uživatelů a datová centra s více než 1 300 servery. Jako dodavatele studie stěhování datového centra s patřičnými…

Generali: How to involve thousands of users in a project

Generali: How to involve thousands of users in a project

Rychlá fakta VÝCHOZÍ STAV Skupina Generali (dnes Generali Česká pojišťovna) v letech 2015–2016 radikálně proměnila svou IT infrastrukturu, což zahrnovalo sestěhování datových center všech částí holdingu do Itálie. Vedení společnosti společně s ORBITem, který se na projektu podílel, identifikovali nutnost komunikovat tuto změnu s uživateli IT, kterým projekt negeneroval přímou přidanou hodnotu. Cílem bylo navrhnout a zrealizovat vhodnou strategii,…