Accace: What does (un)successful migration to AVD look like?

Accace: What does (un)successful migration to AVD look like?

Co uděláte, když si uvědomíte, že váš rozjetý migrační projekt do Azure Virtual Desktop nenaplní své cíle? Tedy že spolupráce s aktuálním dodavatelem vám nepřinese uživatelské benefity ani finanční a časové úspory? Společnost Accace se v nouzi obrátila na ORBIT, který dokázal nevydařený projekt migrace do AVD zachránit a naplnit jeho smysl. Migrace do AVD: jak to vlastně začalo…