„Smyslem a cílem nezávislé analýzy od společnosti ORBIT bylo získat důvěryhodné informace pro strategické rozhodnutí o způsobu konsolidace infrastruktury v datových centrech.“
Tomáš Jabůrek, ředitel provozu IT, Raiffeisenbank

Raiffeisenbank & IT consolidation and virtualization | ORBIT

FAST FACTS

  • Poznání, jak zvýšit efektivitu bankovního provozu
  • Možnost kompetentně se rozhodnout pro variantu, která nejlépe podpoří obchodní cíle a efektivní fungování infrastruktury

EXIT STATE

Informační a komunikační technologie jsou pro úspěšnou banku s rychle rostoucími výnosy strategickým nástrojem růstu a prosperity. Raiffeisenbank předpokládala, že plánovaná centralizace IT infrastruktury napomůže dosahování obchodních cílů, zlepší využití zdrojů, zvýší SLA a sníží provozní náklady. K ověření těchto předpokladů, určení správného cíle a k naplánování dílčích kroků případného projektu zadala banka společnosti ORBIT zhotovení strategické analýzy.

EXTREME CONDITION

Zpracovaný IT Assessment zmapoval smysluplné scénáře konsolidace a virtualizace IT infrastruktury banky, porovnal dostupné technologie a popsal metriky k měření jejich výkonu v provozu.

Obsahoval také variantní návrhy technického řešení na softwarových platformách VMware, Citrix a Microsoft a návrhy speciálních nastavení na různých hardwarových platformách s testováním na serverech Hewlett-Packard, IBM, Cisco a na diskových polích EMC a IBM. Součástí každého předloženého řešení byla kalkulace ROI a TCO s výhledem na pět let. Studii uzavíral návrh udržitelného rozvoje virtuálního prostředí zohledňující nárůst počtu virtuálních serverů banky.

Výstupy strategické analýzy poskytly Raiffeisenbank ucelený přehled všech možných řešení konsolidace a virtualizace IT infrastruktury. Banka si tak mohla s ohledem na vlastní priority (plánované investiční a provozní náklady, výkonnost technologií aj.) kompetentně zvolit optimální variantu.