„I malá firma může být složitá. Proměna jejího IT prostředí však proběhla hladce, zejména díky letité výborné spolupráci a dobrým vztahům se společností ORBIT.“
Karel Rychlý, IT Manager, OLMA
OLMA & Server Infrastructure Innovation | ORBIT

EXIT STATE

Nedávno dokončená modernizace provozů a úspěšné završení několika akvizic mlékárenské společnosti OLMA s sebou přinesly potřebu inovovat a modernizovat podnikové IT prostředí. Firma se rozhodla přistoupit k transformačnímu projektu měnícímu koncepci a způsob provozování informačních technologií tak, aby garantoval jejich stálou dostupnost, technologickou stabilitu v režimu 7×24, vysokou míru zabezpečení a aby minimalizoval náklady na administraci IT.

EXTREME CONDITION

Výsledkem projektu, jehož realizace se ujal ORBIT, je konsolidovaná a kompletně virtualizovaná serverová infrastruktura za využití technologií VMware. Modernizovali jsme existující terminálovou farmu vybudovanou na technologiích Citrix, datové centrum je nově vybaveno výkonnými serverovými technologiemi Hewlett-Packard, produkční data jsou uložena na dvou diskových polích s automatickou replikací dat. Uvedené změny, včetně migrace serverů, instalace, testování a ladění, proběhly za plného provozu.

Virtualizovaná infrastruktura umožňuje zaměstnancům společnosti OLMA bezpečně přistupovat k firemním aplikacím a datům. Snížil se počet fyzických serverů a klesly náklady na vlastnictví IT. Nové akvizice nebo rozšiřování výrobních provozů mlékárny přitom nebudou vyžadovat další investice do informačních technologií. Realizovaná modernizace IT infrastruktury tak pro firmu z dlouhodobého hlediska představuje konkurenční výhodu.