Sloučení Raiffeisenbank & Equa bank: Odřídili jsme infrastrukturní stream 

Raiffeisenbank & Equa bank merger: we have cut off the infrastructure stream

V zimě 2020/2021 Raiffeisenbank Česká republika koupila Equa bank. Vzápětí odstartoval v českém prostředí naprosto ojedinělý transformační projekt, při kterém se k 820 000 klientům Raiffeisenbank mělo přidat dalších 488 000. Tohle je naše velmi rychlé ohlédnutí za naším přínosem. Jaro 2021: Transformace infrastruktury Raiffeisenbank Tomáš Roubíček a jeho tým se ujal zodpovědnosti za infrastrukturní stream sloučení Raiffeisenbank a Equa bank….

Raiffeisenbank: why does capacity planning pay?

Raiffeisenbank: why does capacity planning pay?

Česká Raiffeisenbank potřebovala získat maximální kontrolu nad kapacitním plánováním své VMware platformy. Na jedné straně byla potřeba hledat úspory nad jednotlivými clustery a virtuálními stroji, na straně druhé stál požadavek zajištění vysoké dostupnosti. Jak jsme si s tím poradili a co konkrétně přineslo kapacitní plánování zákazníkovi? Čas na kapacitní plánování  Jak už zaznělo, konfigurace VMware farmy Raiffesenbank neposkytovala…

Volkswagen financial services: how to plan and move DC

Volkswagen financial services: how to plan and move DC

Jeden víkend a bylo hotovo. Bez záseků, bez následků a o 6 hodin rychleji oproti plánu. Klient si mohl konečně oddychnout – 18 měsíců analýz, optimalizací a testování se vyplatilo. Posuďte sami, jakou dávku trpělivosti a pečlivosti migrace datacentra Volkswagenu (ale i jinde) spolyká. STĚHOVÁNÍ ZA LEPŠÍM STANDARDEM Volkswagen Financial Services (VWFS), známá i pod značkou ŠkoFIN, se specializuje na podporu prodeje…

O2: How to properly consolidate a network datacenter

O2: How to properly consolidate a network datacenter

Pokud je třeba rozhodnout o způsobu konsolidace datacentra telekomunikačního giganta, který provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, zajišťuje internetová připojení a provozuje digitální televizní vysílání, potřebujete opravdu hodně informací, zkušeností a kuráže. Tahle případovka je o jednom takovém rozhodnutí. HLEDÁ SE ARCHITEKT. ZN.: VLASTNĚ UŽ NE Infrastruktura rozmístěná vněkolika lokalitách, různé stáří hardwaru a provoz probíhající na odlišných platformách….

Česká pojišt'ovna: How to move 1300 servers to Italy

Česká pojišt'ovna: How to move 1300 servers to Italy

RYCHLÁ FAKTA VÝCHOZÍ STAV Na počátku projektu stálo rozhodnutí skupiny Generali centralizovat IT infrastrukturu ze šesti zemí do datacentra v Itálii. IT tým České pojišťovny (dnes Generali Česká pojišťovna) tak potřeboval v krátkém čase analyzovat asi 1 150 aplikací, virtuální desktopy přibližně 14 000 uživatelů a datová centra s více než 1 300 servery. Jako dodavatele studie stěhování datového centra s patřičnými…

Co-operative: How to secure mobile devices and data

Co-operative: How to secure mobile devices and data

VÝCHOZÍ STAV Obchodní síť pojišťovny Kooperativa tvoří přes 3 000 prodejců, kteří tráví většinu času v terénu obchodováním s klienty, uzavíráním smluv. Prodejci přitom potřebují bezpečný a snadný přístup k firemním aplikacím a datům, a to kdykoliv, odkudkoliv a z libovolného mobilního zařízení. Firemní IT oddělení tedy musí adekvátně zabezpečit všechna data a zařízení proti jakékoliv diskreditaci. Ambiciózního zadání nalézt vhodný mix technologií, který vyhoví…

Raiffeisenbank: concept of IT consolidation and virtualization

Raiffeisenbank: Koncepce konsolidace a virtualizace IT

RYCHLÁ FAKTA VÝCHOZÍ STAV Informační a komunikační technologie jsou pro úspěšnou banku s rychle rostoucími výnosy strategickým nástrojem růstu a prosperity. Raiffeisenbank předpokládala, že plánovaná centralizace IT infrastruktury napomůže dosahování obchodních cílů, zlepší využití zdrojů, zvýší SLA a sníží provozní náklady. K ověření těchto předpokladů, určení správného cíle a k naplánování dílčích kroků případného projektu zadala banka společnosti ORBIT zhotovení strategické analýzy….

Erste Group: how to outsource license management for 15 entities and 8 countries

Erste Group: Jak outsourcovat správu licencí pro 15 entit a 8 zemí

RYCHLÁ FAKTA VÝCHOZÍ STAV Bankovní skupina Erste Group pořizuje obrovské množství licencí technologie VMware. Řízení jejich nákupu je administrativně náročné a klade vysoké nároky na perfektní znalost licenční politiky výrobce. Společnost proto již před dvěma lety vyhlásila výběrové řízení na centrální dodávku technologií VMware, v níž zvítězil ORBIT, který poté uspěl i se záměrem uzavřít s dodavatelem korporátní smlouvu…

Generali: How to involve thousands of users in a project

Generali: How to involve thousands of users in a project

Rychlá fakta VÝCHOZÍ STAV Skupina Generali (dnes Generali Česká pojišťovna) v letech 2015–2016 radikálně proměnila svou IT infrastrukturu, což zahrnovalo sestěhování datových center všech částí holdingu do Itálie. Vedení společnosti společně s ORBITem, který se na projektu podílel, identifikovali nutnost komunikovat tuto změnu s uživateli IT, kterým projekt negeneroval přímou přidanou hodnotu. Cílem bylo navrhnout a zrealizovat vhodnou strategii,…

OLMA: Modernisation of IT infrastructure as an opportunity for savings

OLMA: Modernizace IT infrastruktury jako příležitost k úsporám

VÝCHOZÍ STAV Nedávno dokončená modernizace provozů a úspěšné završení několika akvizic mlékárenské společnosti OLMA s sebou přinesly potřebu inovovat a modernizovat podnikové IT prostředí. Firma se rozhodla přistoupit k transformačnímu projektu měnícímu koncepci a způsob provozování informačních technologií tak, aby garantoval jejich stálou dostupnost, technologickou stabilitu v režimu 7×24, vysokou míru zabezpečení a aby minimalizoval náklady na administraci IT. VÝSLEDNÝ STAV Výsledkem…