Doručování služeb

KVALITA OPŘENÁ O DETAILNÍ ZNALOST ZÁKAZNICKÉHO PROSTŘEDÍ.

K čemu je skvěle navržená strategie IT služeb, když se jakýkoliv incident může stát rozbuškou, která odpálí na několik hodin celý provoz, že ano? Pokud vezmeme v potaz uživatele, ti kvalitu IT podpory vnímají zejména podle toho, jestli jsou jejich požadavky řešeny včas a v odpovídající kvalitě. Nebo, chcete-li, podle vyjednaných SLA. Kvalitní doručování IT služeb je zkrátka alfou a omegou spolehlivého provozu, spokojených uživatelů a dobře vnímaného IT oddělení v organizaci.

Věříme, že správně nastavené servisní procesy jsou zásadním, ne však jediným předpokladem pro poskytování kvalitních služeb. Dalšími rozhodujícími faktory jsou odborná kompetentnost řešitelů a jejich znalost zákaznického prostředí. Servisní služby doručujeme primárně klientům, pro které zároveň působíme jako významný technologický dodavatel a tvůrce nových řešení.        A proto jsme schopni poskytovat vysoce nadstandardní servis opřený o chápání souvislostí, špičkovou odbornost konzultantů a vysokou míru osobní zodpovědnosti.

Náš ServiceDesk dokáže poskytovat služby v režimu 24x7. Detailní reporting o plnění SLA považujeme za samozřejmost.

Pro automatizované generování incidentů mohou klienti využít naši vlastní aplikaci ORBIT GuardControl – robustní monitorovací systém určený pro dohled Microsoft / Citrix / VMware a terminálových prostředí.