Assessment As-is & To Be Concept

Cesta k Human-Centered (IT) Design.

Sázíme milion dolarů, že neexistuje IT oddělení, které by nechtělo dodávat vysoce kvalitní služby, budovat spolehlivou infrastrukturu, úsporně řídit provoz a vytvářet nadšené zástupy uživatelů. Reálně je situace ovšem mnohdy taková, že tyto cíle nejsou vůbec dosažitelné – infrastruktura je zastaralá, její provoz nákladný, možnost poskytování služeb omezená a uživatel se ocitá kdesi na konci celého řetězce. Nerudný, nebo již apatický. Celé paradigma však stojí zcela obráceně. Uživatel by měl stát na místě prvním. Bez něj je jakákoliv investice zcela samoúčelná.

Každá změna či transformace se řídí identickým principem. Nejprve je nezbytné výborně porozumět současnému stavu (As-Is) a následně rýsovat stav budoucí (To-Be). A člověka, jeho zájmy a potřeby, postavit do samého srdce transformačního projektu.

Assessmenty ORBITu jsou zaměřeny na čtyři klíčová témata: koncový bod, datová centra, cloud a bezpečnost.

Výrazně interaktivním způsobem se zapojením koncových uživatelů mapujeme jejich potřeby, organizační aspekty (governance), ekonomické faktory a technické aspekty. Na jejich základě a s průběžným ověřováním správnosti postupu vytváříme budoucí uživatelské scénáře, návrh technické architektury cílového stavu, business case a podrobný realizační plán (roadmap).

Výsledný soubor dokumentů strukturujeme pro čtyři kategorie adresátů: uživatelé, vrcholové vedení firmy, IT managemet, technologičtí architekti. Díky zapojení zákazníka do vymýšlení všichni rozumí tomu, co je v dokumentech napsáno a tak je už vlastně nemusí ani číst. Změna je dokonale připravena a lidé ji rozumí a věří a umí o ni přesvědčivě mluvit. A tak mohou, i s patřičnými dokumenty, vyrazit na svůj „board“ pro schválení.

S vysokým osobním angažmá a na základě rozsáhlých praktických zkušeností přinášíme odpověď na klíčovou otázku: Jak JINAK budou moci uživatelé pracovat díky IT a LÉPE tak naplňovat strategii a vizi celé organizace. 

Technologie: Densify, ORBIT GuardControl


IT Governance

Systematizací ke spokojenému uživateli.

Každá úspěšná firma prochází podobným vývojem. IT infrastruktura se buduje průběžně s ohledem na aktuální potřeby a možnosti. A také s velkým zápalem a snahou vyhovět uživatelům. Do jisté chvíle přístup „dělám to nejlepší, co dokážu“ opravdu stačí. Avšak jednou přijde nezbytně bod zlomu. Uživatelů je mnoho, nároky rostou, komplexita obrovská, měřitelnost výkonu téměř žádná, udržitelnost klesá a spokojenost uživatelů také. Přichází čas pro systematizaci.

IT Governance je soubor technik a oborových „best practices“. Vybíráme z nich a na míru tvoříme systém řízení IT, aby odpovídal aktuálnímu stavu vyspělosti firmy a jejím budoucím nárokům. Připravujeme firmy pro změnu v linii technologie, procesy a lidé. 

Přístup, jaký volíme při zavádění IT Governance, je v souladu s humano-centrickým pojetím, které aplikujeme napříč všemi našimi odbornostmi. Spokojeného člověka – výkonného uživatele stavíme do středu dění. Proto jsme partnerem především pro firmy, které spokojenost uživatelů mají vytyčenu jako jednu z absolutních priorit. A IT těsně provázané se zbytkem organizace jako dominantní strategický směr.

Smyslem námi zaváděné IT Governance je, aby všechny popsané postupy nezůstaly v tlustých zaprášených fasciklech, ale aby je intenzivně žili všichni, kterých se svými dopady dotknou. 


Kompetenční centra

Nové kompetence ve vlastních rukách.

Existuje řada technologických disciplín, které vyžadují vysokou odbornost a jejich úspěšné aplikování i pořádnou porci zkušeností. Uveďme virtualizaci nebo třeba budování cloudových prostředí. Řada firem, ve spojení s kvalitním dodavatelem, dokáže tyto projekty úspěšně realizovat. Vytvoří uvěřitelný business case, na pilotním projektu si ověří technologickou realizovatelnost. Vznikne řešení, které pro pilotní část firmy prokáže svou vysokou hodnotu. Další logický krok? Rozprostřít úspěšný koncept dál – na další pobočky, do dalších zemí. Dilema? Dodávat řešení dalších několik let spolu s partnery, nebo si vytvořit interní kompetence k tomu, aby vlastní lidé dokázali řešení úspěšně implementovat napříč celou organizací? Druhá zmíněná varianta je, zejména v případě rozsáhlých implementací, obvykle výhodnější. Zbývá jediné - vybudovat si ty správné kompetence.

Kompetenční centrum je funkčně zaměřený systém sdílených služeb, který v rámci rozsáhlých organizací umožňuje jednotně implementovat, řídit a sdílet strategie, koncepce, znalosti a zdroje. Jeho hlavní úlohou je replikovat do korporace ověřeným, bezpečným a řízeným způsobem ucelenou strategii nebo koncepci, která má garantované a ověřené ekonomické a funkční přínosy a podporuje byznys strategii a byznys procesy korporace.

Přes 20 let jsme na tvrdém konkurenčním trhu sbírali unikátní know-how v oblastech virtualizace, budování datových center, budování cloudu. A nyní jsme připraveni ho přenášet dál.


Komunikační projekty

Vidíme to už několik let. A stále se to opakuje. 

IT oddělení investují, digitalizují, vytvářejí nové možnosti pro podnikání, pro změnu, pro uživatelský komfort. Přesto očekávání výrazně převažují nad realitou. Nové prostředí není uživateli přijato s nadšením, nedostaví se očekávané efekty. Proč? Protože komunikace. Cože? KOMUNIKACE???

Mezi IT a zbytkem organizace obvykle zeje propast. A jelikož se doluje už pár desítek let, je pořádně hluboká. Svět IT je specifický. Má svůj zaběhlý jazyk a navíc velmi hbitě vytváří jazyk zcela nový. Složité výrazy, třípísmenné zkratky, kódová řeč, které běžně porozumí zase jen „ajťák“. Pro představu si můžete zkusit pohovořit třeba se zapáleným batrachologem, pochopíte. 

Takové neporozumění může stát spoustu peněz. A zvyšovat všeobecnou frustraci z toho, že ony masivní investice do technologií nepřinášejí očekávanou hodnotu.

Interní komunikace IT technologických projektů 

Profesionálně vedená komunikace je přínosem nejen pro konkrétní projekt. Podporuje vnímání změn IT, zapojuje uživatele do hry a významně se podílí na úspěchu či neúspěchu firemních strategií a firemní kultury. Vidíme to, víme to a spolu s námi si to začíná uvědomovat i dost zodpovědných vedoucích IT oddělení. 

Vybudovali jsme tým, který je zaměřen výhradně na komunikaci IT změnových projektů. Naše historie nám nahrává k tomu, abychom dokázali dodávat kvalitu, kterou „komunikační agentura obecná“ nemá šanci vytvořit. To říkáme s veškerým respektem, ale svět technologií je opravdu specifický.

Rozumíme technologiím

Rozumíme přínosům zamýšlených technologických změn a víme, jaké podmínky musí být splněny, aby tyto změny přinesly očekávaný efekt. Dokážeme přeložit vysoce odbornou IT terminologii do lidského jazyka. Umíme rozpoznat souvislosti mezi projekty, které zákazník realizuje, a najít vzájemné synergie.

Rozumíme cílovým skupinám

Dokážeme se na technologie dívat očima uživatelů, zaujmout je pro změnu. A dokážeme jejich zájem změřit. Chápeme vrcholový zájem investorů a důvěrně známe okolnosti, které při zavádění změn čekají odpovědné IT odborníky. Přispíváme k úspěchu IT projektů a tím i k celkové změně vnímání IT ve firmě. 

Disponujeme širokou škálou nástrojů a kompetencí

Komunikační projekty umíme dodat od fáze přípravy komunikační strategie, vytvoření komunikačních nástrojů a platforem, přes nasazení, propojení s již zavedenými médii, řízení komunikačního procesu až po měření a vyhodnocení.

Důraz klademe na hravou a srozumitelnou formu. Chápeme, že technologie není cíl, ale prostředek pro dosažení vyšších cílů a naplňování firemní vize. A přesně v tom duchu k tvorbě komunikačních projektů přistupujeme.