Stěhování datového centra

cpojistovna-2.jpg
stengl-2.jpg

ORBIT do projektu přinesl kompetence, zkušenosti, výborné porozumění prostředí velkých firem a dokonalé pochopení našich potřeb. Projekt dopadl skvěle.

Petr Štengl, ředitel IT provozu, Česká Pojišťovna

 

Rychlá fakta

  • Migrace datového centra z České republiky do Itálie

  • 14 000 uživatelů, 850 TB dat, 1300 serverů, 1150 aplikací

  • Podíl na vyčíslené úspoře ve výši 100 miliónů EUR

Výchozí stav

Na počátku projektu stálo rozhodnutí skupiny Generali centralizovat IT infrastrukturu ze šesti zemí do datacentra v Itálii. IT tým České Pojišťovny tak potřeboval v krátkém čase analyzovat asi 1 150 aplikací, virtuální desktopy přibližně 14 000 uživatelů a datová centra s více než 1 300 servery. Jako dodavatele s patřičnými zkušenostmi si zvolil společnost ORBIT.

Výsledný stav

Výchozím bodem řešení byla osvědčená Metodika 160+ týmu ORBIT, která vychází ze zkušeností z rozsáhlých projektů, ze znalosti korporátního prostředí, z konzultačních dovedností a z vysoké míry kompetencí.

Pro úspěch projektu a dodržení plánovaného termínu dokončení byla zásadní proměna přístupu všech klíčových lidí týmu od pasivního příjímání pokynů k aktivnímu využívání naší podpory a převzetí spoluodpovědnosti za úspěch i neúspěch.

Pečlivě vypracovaná analýza se stala základem pro přípravu a realizaci migrace kompletního aplikačního portfolia a virtuálních desktopů České Pojišťovny. O jejích kvalitách svědčí, že vlastní migrace proběhla hladce a její výsledek byl velkým překvapením pro klíčové business manažery. I díky ORBITu tak Česká republika dokončila celý projekt přesně podle harmonogramu, a to jako první z šesti zapojených evropských zemí.