Přechod k centrálnímu doručování aplikací

logocp.png
stengl.jpg

„Centrální doručování aplikací koncovým uživatelům nám umožnilo vnést nezbytnou inovaci do podpory obchodu a služeb. Projekt představoval klíčovou součást konsolidace firemního IT prostředí. "

Petr Štengl, ředitel IT provozu, Česká Pojišťovna

Rychlá fakta

  • Bezpečný přístup odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení

  • PC nahrazeny tenkými klienty ve vzdálenou správou

  • Zjednodušená, konsolidovaná infrastruktura

  • Snížení TCO na IT, ROI 3 roky

Výchozí stav

Na počátku projektu provozovala Česká Pojišťovna rozsáhlé aplikační portfolio s limitovanou evidencí a nízkou standardizací uživatelského prostředí. Firemní datová úložiště nebyla konsolidována a IT infrastruktura nebyla virtualizována. Současně bylo pro společnost velmi náročné vynutit u svých zaměstnanců (obzvláště externistů) dodržování bezpečnostních politik. Česká Pojišťovna se proto rozhodla přistoupit k transformaci postavené na vybudování platformy pro centrální doručování aplikací (CDA). Za svého partnera si pro tento účel zvolila společnost ORBIT.

Výsledný stav

Těžištěm společného projektu bylo zjednodušení, konsolidace a centralizace IT infrastruktury České Pojišťovny. Vybudovali jsme plně centralizované prostředí bez lokálních aplikací s garantovanou dostupností na úrovni SLA 99,99 %. Uživatelé přistupují ke svým aplikacím skrze intuitivní vícejazyčný portál, a to z jakéhokoliv zařízení (bez ohledu na jeho typ, operační systém nebo formu vlastnictví). Vzdálený přístup realizovaný na technologiích společnosti Citrix je stejně bezpečný jako práce v lokální síti.

V současnosti má Česká Pojišťovna vysoce dostupný workplace s konzistentním aplikačním portfoliem a s adekvátní úrovní zabezpečení, který společnosti umožňuje efektivněji reagovat na potřeby byznysu. Návratnost investice přitom nepřekročila předem deklarované tři roky.