Automatizovaná modernizace aplikací

Modernizace podnikových aplikací za fixní cenu.

Každá organizace provozuje desítky či stovky aplikací. Jejich architektura a vývojové prostředí bývá velmi různorodé – jaksi poplatné době, kdy byl zahájen jejich vývoj. Ve specifických případech není výjimkou, že k aplikaci ani neexistuje dokumentace a přesto na ní závisí klíčové procesy. Modernizovat tyto aplikace tak, aby měly široce dostupné webové rozhraní anebo je bylo možné provozovat na mobilních zařízeních, se jeví jako nadlidský úkol. Ale není to tak.

Zní to téměř nereálně. Avšak mnohé firemní aplikace je možné automatizovaně modernizovat. Je vývojovou platformou Visual Basic, Power Builder nebo snad stará verze Java? Není problém. Řešení GizmoxTS dokáže automaticky modernizovat 70-95% celého kódu aplikace do prostředí .NET / html5 nebo Java. Časová a finanční úspora je ve srovnání s klasickým vývojem až desetinásobná.

ORBIT je jedinou firmou v regionu Central & Eastern Europe, která dokáže toto řešení poskytnout.

Technologie: GizmoxTS